ile zarabia ekonomista

Ekonomistą nazywamy osobę, która zajmuje się ekonomią. Termin ten jednak ma dwa znaczenia. W wąskim sensie, ekonomista to osoba, która zajmuje się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną. Mówi się zatem tutaj o makroekonomii, która posługuje się takimi narzędziami jak prognostyka, ekonometria, czy ekonomia matematyczna, a nawet finansami. Makroekonomistami muszą być już ludzie posiadający bardzo ścisłe pojęcie o ekonomii.

W szerszym sensie, ekonomistą nazywamy człowieka, który porusza się na polu szeroko pojętych nauk ekonomicznych. Wówczas do tej kategorii zaliczyć będziemy mogli zarówno ekonomistów, którzy są ujęci w ścisłym znaczeniu, ale także bankowców, księgowych, finansistów, towaroznawców i innych różnych praktyków i przedstawicieli wielu zawodów ekonomicznych. Mówiąc ekonomista, nie bierzemy pod uwagę osób zarządzających czy menedżerów i konsultantów.

Oględnie mówiąc, ekonomistą możemy nazwać osobę, która zajmuje się finansami jakieś jednostki. Ekonomista przeprowadza badania i weryfikuje teorie ekonomiczne. Możemy też dokonać podziału na ekonomistów teoretyków i praktyków. Zawód ekonomisty jest na tyle elastyczny, że ekonomista może pracować w bardzo wielu miejscach.

Czym zajmuje się ekonomista ?

Do zakresu obowiązków należy między innymi projektowanie polityki ekonomicznej, analizowane danych rynkowych w celu wyjaśnienia rzeczywistego problemu, formułowania wniosków na podstawie zebranych danych i informacji. Ekonomista również analizuje i porównuje systemu ekonomiczne, dzięki czemu może ocenić stan danej gospodarki i perspektyw jej rozwoju. Spectrum zakresu działań ekonomistów jest bardzo duże. Można powiedzieć, że ekonomiści powinni stać na straży gospodarki i alarmować o wszystkich zmianach, które mogą być początkiem problemów.

Jakie wymagania musi spełnić człowiek, aby móc zostać ekonomistą?

Od ekonomisty wymaga się ukończenia studiów na kierunku ekonomia. Studia trwają 5 lat z dwoma poziomami. Pierwszy poziom po trzech latach kończy się tytułem licencjatu, a drugi po kolejnych dwóch latach kończy się tytułem magistra. Na rynku edukacyjnym możemy też odnaleźć licea profilowane, które kształcą ekonomistów. Po 3 latach każdy uczeń po zdanej maturze, może przystąpić do egzaminu państwowego. Zdanie tego egzaminu z praktyki i teorii, zapewnia uzyskanie tytułu technika ekonomii. Tytuł technika ekonomii jest o wiele mniej ceniony, od ukończenia studiów z tytułem magistra. Od ekonomistów wymaga się szerokiej wiedzy, z zakresu finansów, gospodarki i funkcjonowania rynków.

gazeta i telefon

Ekonomiści swoją pracę wykonują w biurach, przed komputerem. Ważna jest zatem dobra obsługa komputera i znajomość kilku podstawowych programów dla ekonomisty. Ważna w pracy ekonomisty jest ciekawość świata. Trzeba zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty, czytając różne czasopisma, poznawanie zjawisk, które zachodzą na rynkach globalnych. Ekonomista musi również posiadać umiejętności analityczne oraz logiczny umysł. Z pewnością przydadzą się zdolności matematyczne oraz dokładność. Wiele tych predyspozycji w dużej mierze zależy od konkretnego stanowiska.

Ile zarabia ekonomista ?

Zarobki ekonomistów są zróżnicowane. Zależą od miejsca pracy, miasta oraz stanowiska. Dużą rolę odgrywa również staż pracy na danym stanowisku. Można jednak stwierdzić, że jest do stosunkowo dobrze opłacany zawód. Należy jednak postawić sprawę jasno, że absolwenci politechnik posiadają większe zarobki od absolwentów uniwersytetów.

W 2017 roku mediana wynagrodzenie ekonomistów brutto w zależności od stażu pracy wynosiła 4500 złotych. Oznacza to, że połowa ekonomistów zarabiała więcej, a połowa mniej tej kwoty. Najlepiej opłacani są doświadczeni pracownicy, ze stażem pracy ponad 16 lat, dla których mediana wynosiła 6 000 złotych. Początkujący ekonomiści ze stażem pracy 1 rok lub mniej mogli średnio liczyć na 3000 brutto. Analitycy finansowi przeciętnie dostawali w Polsce 6800 brutto.

ekonomista

Ekonomiści mają możliwość podjęcia wielu szkoleń, które mogą być dofinansowywane przez pracodawcę. Często też mogą liczyć na różne profity, związane z miejscem pracy. Pracodawcy opłacają opiekę medyczną, ubezpieczenia na życie oraz dofinansowują zajęcia sportowe. Ekonomiści najczęściej są zatrudniani na umowę o pracę. Stanowi to ponad 90% zatrudnionych.

Ekonomista posiadający swoją prywatną działalność gospodarczą, może świadczyć usługi związane z księgowością, doradztwem finansowym lub kredytowym albo być zatrudnionym na kontrakcie. O ile nie jest się zatrudnionym na kontrakcie, całość swojego dochodu, osoby na własnej działalności pokładają w wykonanych usługach dla swoich klientów.
Ile zarabia ekonomista ? Początkujący zarabia stosunkowo mało, ale wraz ze stażem pracy, może liczyć na podwyżkę swojej pensji.

[Głosów:1    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here