w pracy

Umowa o pracę jest najbardziej charakterystyczną umową dotyczącą świadczenia pracy na polskim rynku. Prawie każdy dorosły, pracujący człowiek pracuje na podstawie umowy o pracę. Nic dziwnego. Umowa ta daje bardzo dużo przywilejów pracownikowi i nie warto godzić się na inną podstawę zatrudnienia taką jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło.

Najbezpieczniejszym wyborem będzie dla nas umowa o pracę, która nie tylko da nam pieniądze niezbędne do utrzymania się, ale również zapewni nam prawo do wypoczynku (urlop), świadczenia związane z ubezpieczeniami społecznymi, stałe godziny pracy w ciągu dnia, jak i inne, szerokie uprawnienia pracownicze. Warto więc wiedzieć ile możemy mieć dni urlopowych, jak długo w ciągu dnia musimy pracować, ile wynosi okres wypowiedzenia czy kiedy możemy spodziewać się wypłaty od szefa.

Szczególnie ważne dla pracowników jest, ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Jest to bardzo ważne zagadnienie. Dobre rozeznanie w poszczególnych terminach występujących w kodeksie pracy pozwoli nam przygotować się do odejścia z pracy. A to jest bardzo ważna kwestia, zwłaszcza gdy czeka już na nas nowa praca. To, ile wynosi okres wypowiedzenia, będzie właśnie mieć wpływ na to, czy będziemy mogli szybciej podjąć nową pracę, czy jeszcze przez jakiś czas pozostaje nam pracować u obecnego pracodawcy.

Aby dowiedzieć się, ile wynosi okres wypowiedzenia w umowie o pracę, należy zacząć od określenia, jaką mamy umowę z naszym pracodawcą. To od razu wyeliminuje niepotrzebne dywagacje i błędy w obliczaniu okresu wypowiedzenia.

Zacznijmy od umów czasowych. Pierwszą, dobrze nam znaną umową o pracę jest umowa na okres próbny. To umowa, podczas której pracodawca i pracownik wzajemnie się poznają. Aby ten czas poznawania swoich możliwości nie trwał wiecznie, okresy wypowiedzenia są stosunkowo krótkie. Ile wynosi okres wypowiedzenia w umowie na okres próbny? Jest to 3 dni robocze przy okresie próbnym trwającym do 2 tygodni, tydzień, jeśli umowa na okres próbny została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie i miesiąc, gdy okres próbny trwa 3 miesiące.

ile wynosi okres wypowiedzenia

Kolejna umowa czasowa to umowa o pracę na czas określony. W tym przypadku przepisy prawa pracy dopuszczają inne sposoby liczenia okresu wypowiedzenia. Ile wynosi okres wypowiedzenia w umowie na czas określony? Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Dla pracownika pracującego powyżej 6 miesięcy przewidziano miesięczny okres wypowiedzenia. Z kolei pracownik, który u danego pracodawcy jest zatrudniony co najmniej 3 lata, musi liczyć się z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zatem obliczając, ile wynosi okres wypowiedzenia, powinniśmy się sugerować czasem zatrudnienia u pracodawcy.

A ile wynosi okres wypowiedzenia dla umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony? Wydawałoby się, że okres ten będzie jeszcze dłuższy niż w przypadku umów czasowych. Nic bardziej mylnego. W wyniku zmian wprowadzonych do kodeksu pracy w 2016 roku okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Zatem terminy wymienione we wcześniejszym akapicie dają odpowiedź, ile wynosi okres wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony.

okres wypowiedzenia

Ale to nie wszystko, gdy chcemy odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę. Gdy obliczamy terminy okresów wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę, należy uwzględnić cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, niezależnie od przerw w zatrudnieniu. A do okresu zatrudnienia wliczany jest także pracownikowi okres zatrudnienia u wcześniejszego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (w trybie art. 23[1] kodeksu pracy) oraz gdy nowy pracodawca staje się następcą prawnym. Zatem odpowiadając na pytanie, ile wynosi okres wypowiedzenia, nie wolno sugerować się tylko tym, co mamy wpisane w umowie o pracę, ale tym, co działo się przed naszym obecnym zatrudnieniem.

Warto również wspomnieć o możliwości, którą daje nam kodeks pracy, a która jeszcze bardziej może zaburzyć powyższe odpowiedzi na pytanie, ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę. Przepisy dają możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Tak więc to, ile wynosi okres wypowiedzenia, może zależeć od uzgodnień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Czasem nie trzeba będzie odczekać ustawowych terminów, żeby przejść do nowego pracodawcy. Wystarczy dobra wola obu stron i zawarcie porozumienia, by rozstać się wcześniej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here