ile wynosi renta chorobowa

Zanim wyjaśnimy, ile wynosi renta chorobowa w 2018 roku, zaczniemy od wytłumaczenia, czym jest renta chorobowa. Rentą chorobową nazwiemy świadczenie, które jest przyznawane osobom, które częściowo lub całkowicie utraciły zdolność do pracy. Stan zdrowia takich osób nie rokuje poprawy, zatem potrzebują oni świadczenia, które pozwoli im na normalne życie. Rentę z tytułu niezdolności do pracy, czyli właśnie rentę chorobową, wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejnym bardzo istotnym wątkiem jest, komu można przyznać rentę chorobową. Jest to bardzo ważne, bowiem wpływa to na to, ile wynosi renta chorobowa. Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana jest wszystkim osobom, które na skutek swojego stanu zdrowia, straciły możliwość świadczenia pracy zarobkowej częściowo lub całkowicie.

Częściowa niezdolność do pracy jest w przypadku, gdy dana osoba nie może dłużej świadczyć pracy zarobkowej zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Natomiast całkowita niezdolność do pracy zarobkowej oznacza, że chorująca osoba nie może wcale się zatrudnić. Aby uzyskać rentę, trzeba być ubezpieczonym. Dlatego, że właśnie ubezpieczenie w ZUS i odprowadzanie do niego składek nie tylko będzie warunkiem przyznania renty, ale również ustalenia, ile wynosi renta chorobowa w danym roku.

Następnymi warunkami ustalenia, ile wynosi renta chorobowa to orzeczenie utraty zdolności do pracy przez lekarza orzecznika i komisję lekarską ZUS, a sama utrata zdolności do pracy musi powstać w czasie, gdy odprowadzamy składki do ZUS (jesteśmy zatrudnieni) albo gdy nie odprowadzamy tych składek (np. gdy jesteśmy na urlopie macierzyńskim). Ponadto jest możliwość przyznania renty chorobowej w terminie 18 miesięcy od ustania tych obu okresów – składkowego i nieskładkowego.

Okres ubezpieczenia także będzie rzutował na to, ile wynosi renta chorobowa. Jeżeli dana osoba utraciła zdolność do pracy przed ukończeniem 20 roku życia, to okres ubezpieczenia będzie wynosił 1 rok. Dwuletni okres ubezpieczenia przypada osobom, których niezdolność do pracy powstała w wieku 20-22 lat. Trzy lata okresu ubezpieczenia jest przeznaczone dla osób w wieku 22-25 lat, a czteroletni dla osób w wieku 25-30 lat. Natomiast pięcioletni okres ubezpieczenia przypada dla osób, które ukończyły 30 lat i stały się niezdolne do pracy.

tabletki

Kiedy już ustalimy wszystkie powyższe informacje, będziemy mogli przejść do obliczenia, ile wynosi renta chorobowa. Gdy mamy do czynienia z osobami całkowicie niezdolnymi do pracy, będziemy mieli rentą chorobową wynoszącą:
a) 24% kwoty bazowej, będącej obliczanej na podstawie całkowitego przeciętnego wynagrodzenia niezawierającego składek; taka kwota bazowa ustalana jest co roku, dlatego że co roku zmienia się wysokość przeciętnego wynagrodzenia,
b) po 1,3% podstawy wymiaru kwoty bazowej za każdy rok okresów, które były składkowe,
c) po 0,7% podstawy wymiaru kwoty bazowej za każdy rok okresów, które nie były składkowe,
d) po 0,7% podstawy wymiaru kwoty bazowej za każdy rok okresu brakującego do całkowitych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, które przypadają od tego dnia, w którym złożyliśmy wniosek o rentę do dnia, w którym osoba pobierająca rentę osiągnęłaby wiek uprawniający ją do emerytury.

A ile wynosi renta chorobowa w przypadku osób tylko częściowo niezdolnych do pracy? Będzie to wartość wynosząca 75% renty ustalonej według powyżej wyszczególnionego wskaźnika.

Wiemy już, ile wynosi renta chorobowa i jak ją obliczyć. Przejdźmy teraz do określenia, ile wynosi renta chorobowa w 2018 roku. Najniższa renta chorobowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2018 roku 1029,80 zł brutto. Z kolei najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 772,35 zł brutto. Jeszcze inaczej obliczana jest renta chorobowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową, jak i renta rodzinna wypadkowa. Taka renta wynosi 1235,76 zł brutto.

ile wynosi renta chorobowa

Z kolei wysokość renty w kwocie 926,82 zł brutto przypada na najniższą rentę chorobową z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową. Natomiast średnia renta chorobowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest równa 1653,06 zł brutto.

Widzimy zatem, że poszczególne wysokości renty znacznie od siebie odbiegają. Także obliczając jej wysokość, należy uwzględnić wszystkie czynniki rzutujące na to, ile wynosi renta chorobowa. Z pewnością w 2019 roku czynniki wpływające na to, ile wynosi renta chorobowa, nie zmienią się, ale zmieni się wysokość poszczególnych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here